japonsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

目录
目次
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
图表目录
統計の一覧
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
数表目录
表の一覧
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
附录
付録
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
术语表
用語解説
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
参考书目
参考文献一覧
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
索引
索引
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu