francouzsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

目录
Table des matières
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
图表目录
Liste des figures
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
数表目录
Liste des tables
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
附录
Annexe
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
术语表
Glossaire
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
参考书目
Bibliographie
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
索引
Index
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu