esperantsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

目录
Enhavtabelo
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
图表目录
Listo de Figuroj
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
数表目录
Listo de Tabloj
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
附录
Apendico
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
术语表
Glosaro
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
参考书目
Bibliografio
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
索引
Indekso
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu