vietnamsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Obsah
Mục lục
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Seznam hodnot
Hình minh họa
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Seznam tabulek
Bảng biểu
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Příloha
Phụ lục
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glosář
Bảng thuật ngữ
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Seznam pramenů/Bibliografie
Tài liệu tham khảo
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Index
Mục lục tra cứu
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu