turecky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Obsah
Fihrist
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Seznam hodnot
Figürler Listesi
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Seznam tabulek
Tablolar Listesi
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Příloha
Ek / İlave
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glosář
Terimler Sözlüğü
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Seznam pramenů/Bibliografie
Kaynakça
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Index
İndeks / Endeks / Katalog
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu