thajsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Obsah
ตารางเนื้อหา
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Seznam hodnot
ลิสต์ตัวเลข
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Seznam tabulek
ลิสต์ตาราง
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Příloha
ภาคผนวก
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glosář
อภิธานศัพท์
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Seznam pramenů/Bibliografie
บรรณานุกรม
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Index
ตัวบ่งชี้
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu