řecky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Obsah
Πίνακας Περιεχομένων
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Seznam hodnot
Κατάλογος Σχημάτων
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Seznam tabulek
Κατάλογος Πινάκων
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Příloha
Παράρτημα
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glosář
Γλωσσάριο
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Seznam pramenů/Bibliografie
Βιβλιογραφία
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Index
Ευρετήριο
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu