italsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Obsah
Indice analitico
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Seznam hodnot
Indice delle immagini
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Seznam tabulek
Indice delle tabelle
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Příloha
Appendice
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glosář
Glossario
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliografia
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Index
Catalogo
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu