dánsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Obsah
Indholdsfortegnelse
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Seznam hodnot
Figuroversigt
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Seznam tabulek
Tabelliste
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Příloha
Appendiks
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glosář
Ordliste
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliografi
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Index
Indeks
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu