anglicky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Obsah
Table of Contents
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Seznam hodnot
List of Figures
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Seznam tabulek
List of Tables
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Příloha
Appendix
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glosář
Glossary
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliography
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Index
Index
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu