rusky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

فهرس المحتويات
Содержание
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
قائمة الأشكال
Список тезисов
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
قائمة الجداول
Список таблиц
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
ملحق
Приложения
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
مسرد المصطلحات
Глоссарий
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
ببليوغرافيا
Библиография
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
فهرس الموضوعات
Индекс, указатель
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu