německy | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

فهرس المحتويات
Inhaltsverzeichnis
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
قائمة الأشكال
Abbildungsverzeichnis
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
قائمة الجداول
Tabellenverzeichnis
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
ملحق
Anhang
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
مسرد المصطلحات
Glossar
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
ببليوغرافيا
Literaturverzeichnis
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
فهرس الموضوعات
Index
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu