japonsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

فهرس المحتويات
目次
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
قائمة الأشكال
統計の一覧
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
قائمة الجداول
表の一覧
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
ملحق
付録
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
مسرد المصطلحات
用語解説
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
ببليوغرافيا
参考文献一覧
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
فهرس الموضوعات
索引
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu