nizozemsky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Table of Contents
Inhoudsopgave
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
List of Figures
Afbeeldingenlijst
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
List of Tables
Tabellenlijst
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Appendix
Bijlage
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Glossary
Verklarende woordenlijst
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Bibliography
Bibliografie
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Index
Register
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu