rumunsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Používá se při popisu vývoje grafu
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Používá se při popisu vývoje grafu
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Používá se, když se graf stabilizuje
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Această imagine conţine...
Používá se při popisu obrázku
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Forma graficului demonstrează că...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figura...reprezintă...
Používá se pro text pod diagramem
... figürü ...'i gösteriyor.
Figura...arătând...
Používá se pro text pod diagramem
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagrama...exprimând...
Používá se pro text pod diagramem
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagrama...reprezentând...
Používá se pro text pod diagramem