maďarsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Používá se při popisu vývoje grafu
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Používá se při popisu vývoje grafu
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Používá se, když se graf stabilizuje
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Používá se při popisu obrázku
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Používá se pro text pod diagramem
... figürü ...'i gösteriyor.
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Používá se pro text pod diagramem
... diyagramı ...'ı inceliyor.
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Používá se pro text pod diagramem
... diyagramı ...'ı resmediyor.
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Používá se pro text pod diagramem