japonsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Používá se při popisu vývoje grafu
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Používá se při popisu vývoje grafu
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Používá se, když se graf stabilizuje
Resmin içinde ... de dahil durumda.
画像は・・・・を含んでいる。
Používá se při popisu obrázku
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
図・・・・は・・・・を表しています。
Používá se pro text pod diagramem
... figürü ...'i gösteriyor.
図・・・・は・・・・を表している。
Používá se pro text pod diagramem
... diyagramı ...'ı inceliyor.
図・・・・は・・・・を説明している。
Používá se pro text pod diagramem
... diyagramı ...'ı resmediyor.
図・・・・は・・・・を示している。
Používá se pro text pod diagramem