hindsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Používá se při popisu vývoje grafu
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Používá se při popisu vývoje grafu
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Používá se, když se graf stabilizuje
Resmin içinde ... de dahil durumda.
इस चित्र में दिखाई देता है...
Používá se při popisu obrázku
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
आकार... ...का वर्णन करता है.
Používá se pro text pod diagramem
... figürü ...'i gösteriyor.
यह आकार ...दिखाता है.
Používá se pro text pod diagramem
... diyagramı ...'ı inceliyor.
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Používá se pro text pod diagramem
... diyagramı ...'ı resmediyor.
यह आकार ...दिखाता है.
Používá se pro text pod diagramem