čínsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Používá se při popisu vývoje grafu
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Používá se při popisu vývoje grafu
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
图表显示在...水平下保持稳定
Používá se, když se graf stabilizuje
Resmin içinde ... de dahil durumda.
图片中包含...
Používá se při popisu obrázku
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
该图表显示,...至...期间,...比...多
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
图表表明...,因此得出...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
图表的变化表明...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
因此,该图表可以用来预测...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
数字...代表...
Používá se pro text pod diagramem
... figürü ...'i gösteriyor.
数字...表示...
Používá se pro text pod diagramem
... diyagramı ...'ı inceliyor.
示图...表示...
Používá se pro text pod diagramem
... diyagramı ...'ı resmediyor.
示图...描绘...
Používá se pro text pod diagramem