anglicky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Používá se při popisu vývoje grafu
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Používá se při popisu vývoje grafu
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
The graphs show a plateau at the level of…
Používá se, když se graf stabilizuje
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Within the picture is contained…
Používá se při popisu obrázku
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
This diagram represents…and therefore shows that…
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
The shape of the graph demonstrates that…
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
The graph can thus be used to predict…
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figure…representing…
Používá se pro text pod diagramem
... figürü ...'i gösteriyor.
Figure…showing…
Používá se pro text pod diagramem
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram…examining…
Používá se pro text pod diagramem
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram…depicting…
Používá se pro text pod diagramem