anglicky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Používá se při popisu vývoje grafu
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Používá se při popisu vývoje grafu
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
The graphs show a plateau at the level of…
Používá se, když se graf stabilizuje
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Within the picture is contained…
Používá se při popisu obrázku
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
This diagram represents…and therefore shows that…
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
The shape of the graph demonstrates that…
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
The graph can thus be used to predict…
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Figure…representing…
Používá se pro text pod diagramem
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Figure…showing…
Používá se pro text pod diagramem
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Diagram…examining…
Používá se pro text pod diagramem
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Diagram…depicting…
Používá se pro text pod diagramem