japonsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Používá se při popisu vývoje grafu
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Používá se při popisu vývoje grafu
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Používá se, když se graf stabilizuje
Bilden visar ...
画像は・・・・を含んでいる。
Používá se při popisu obrázku
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Formen på diagrammet visar på att ...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figur ... respresenterar ...
図・・・・は・・・・を表しています。
Používá se pro text pod diagramem
Figur ... visar ...
図・・・・は・・・・を表している。
Používá se pro text pod diagramem
Diagram ... undersöker ...
図・・・・は・・・・を説明している。
Používá se pro text pod diagramem
Diagram ... skildrar ...
図・・・・は・・・・を示している。
Používá se pro text pod diagramem