hindsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Používá se při popisu vývoje grafu
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Používá se při popisu vývoje grafu
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Používá se, když se graf stabilizuje
Bilden visar ...
इस चित्र में दिखाई देता है...
Používá se při popisu obrázku
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Formen på diagrammet visar på att ...
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figur ... respresenterar ...
आकार... ...का वर्णन करता है.
Používá se pro text pod diagramem
Figur ... visar ...
यह आकार ...दिखाता है.
Používá se pro text pod diagramem
Diagram ... undersöker ...
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Používá se pro text pod diagramem
Diagram ... skildrar ...
यह आकार ...दिखाता है.
Používá se pro text pod diagramem