arabsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Používá se při popisu vývoje grafu
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Používá se při popisu vývoje grafu
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Používá se, když se graf stabilizuje
Bilden visar ...
تحتوي الصورةُ على...
Používá se při popisu obrázku
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Formen på diagrammet visar på att ...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figur ... respresenterar ...
الشكل... يمثل...
Používá se pro text pod diagramem
Figur ... visar ...
الشكل... يبيّن...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram ... undersöker ...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram ... skildrar ...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Používá se pro text pod diagramem