turecky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Používá se při popisu vývoje grafu
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Používá se při popisu vývoje grafu
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Používá se, když se graf stabilizuje
Dentro de la figura se encuentra...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Používá se při popisu obrázku
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
La forma del gráfico demuestra que...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Así, con el gráfico podemos predecir...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

La figura... representa...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Používá se pro text pod diagramem
La figura... muestra...
... figürü ...'i gösteriyor.
Používá se pro text pod diagramem
El diagrama... analiza...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Používá se pro text pod diagramem
El diagrama... representa...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Používá se pro text pod diagramem