rumunsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Používá se při popisu vývoje grafu
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Používá se při popisu vývoje grafu
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Používá se, když se graf stabilizuje
Dentro de la figura se encuentra...
Această imagine conţine...
Používá se při popisu obrázku
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
La forma del gráfico demuestra que...
Forma graficului demonstrează că...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Así, con el gráfico podemos predecir...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

La figura... representa...
Figura...reprezintă...
Používá se pro text pod diagramem
La figura... muestra...
Figura...arătând...
Používá se pro text pod diagramem
El diagrama... analiza...
Diagrama...exprimând...
Používá se pro text pod diagramem
El diagrama... representa...
Diagrama...reprezentând...
Používá se pro text pod diagramem