finsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Používá se při popisu vývoje grafu
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Používá se při popisu vývoje grafu
Графики изображают прямую на уровне...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Používá se, když se graf stabilizuje
На рисунке мы можем увидеть...
Tässä kuvassa näkyy...
Používá se při popisu obrázku
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Форма графика показывает, что...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

... обозначает
Kaavio ... edustaa...
Používá se pro text pod diagramem
... обозначает
Kuva ... näyttää...
Používá se pro text pod diagramem
Диаграмма... рассматривает...
Kaavio ... tarkastelee...
Používá se pro text pod diagramem
Диаграмма... изображает...
Kaavio ... esittää...
Používá se pro text pod diagramem