dánsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Používá se při popisu vývoje grafu
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Používá se při popisu vývoje grafu
Графики изображают прямую на уровне...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Používá se, když se graf stabilizuje
На рисунке мы можем увидеть...
Billedet indeholder...
Používá se při popisu obrázku
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Форма графика показывает, что...
Grafens facon demonstrerer at...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

... обозначает
Figur... repræsenterer...
Používá se pro text pod diagramem
... обозначает
Figur... viser...
Používá se pro text pod diagramem
Диаграмма... рассматривает...
Diagram... undersøger...
Používá se pro text pod diagramem
Диаграмма... изображает...
Diagram... skildrer...
Používá se pro text pod diagramem