česky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Používá se při popisu vývoje grafu
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Používá se při popisu vývoje grafu
Графики изображают прямую на уровне...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Používá se, když se graf stabilizuje
На рисунке мы можем увидеть...
V obrázku je obsažen(a)...
Používá se při popisu obrázku
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Форма графика показывает, что...
Tvar grafu ukazuje, že...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

... обозначает
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Používá se pro text pod diagramem
... обозначает
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Používá se pro text pod diagramem
Диаграмма... рассматривает...
Diagram... zkoumá...
Používá se pro text pod diagramem
Диаграмма... изображает...
Diagram... znázorňuje
Používá se pro text pod diagramem