turecky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Používá se při popisu vývoje grafu
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Používá se při popisu vývoje grafu
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Používá se, když se graf stabilizuje
Această imagine conţine...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Používá se při popisu obrázku
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Forma graficului demonstrează că...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figura...reprezintă...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Používá se pro text pod diagramem
Figura...arătând...
... figürü ...'i gösteriyor.
Používá se pro text pod diagramem
Diagrama...exprimând...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Používá se pro text pod diagramem
Diagrama...reprezentând...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Používá se pro text pod diagramem