německy | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Používá se při popisu vývoje grafu
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Používá se při popisu vývoje grafu
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Používá se, když se graf stabilizuje
Această imagine conţine...
Im Bild ist ... enthalten...
Používá se při popisu obrázku
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Forma graficului demonstrează că...
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figura...reprezintă...
Abbildung ... stellt ... dar.
Používá se pro text pod diagramem
Figura...arătând...
Abbildung ... zeigt ...
Používá se pro text pod diagramem
Diagrama...exprimând...
Diagramm ... untersucht...
Používá se pro text pod diagramem
Diagrama...reprezentând...
Diagramm ... beschreibt...
Používá se pro text pod diagramem