italsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Používá se při popisu vývoje grafu
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Používá se při popisu vývoje grafu
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Používá se, když se graf stabilizuje
Această imagine conţine...
L'immagine mostra...
Používá se při popisu obrázku
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Forma graficului demonstrează că...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figura...reprezintă...
L'immagine... rappresenta...
Používá se pro text pod diagramem
Figura...arătând...
L'immagine... mostra...
Používá se pro text pod diagramem
Diagrama...exprimând...
Il diagramma... spiega...
Používá se pro text pod diagramem
Diagrama...reprezentând...
Il diagramma...rappresenta...
Používá se pro text pod diagramem