francouzsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Používá se při popisu vývoje grafu
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Používá se při popisu vývoje grafu
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Používá se, když se graf stabilizuje
Această imagine conţine...
L'image contient...
Používá se při popisu obrázku
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Forma graficului demonstrează că...
La forme du graphique démontre que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figura...reprezintă...
Figure...représentant...
Používá se pro text pod diagramem
Figura...arătând...
Figure...montrant...
Používá se pro text pod diagramem
Diagrama...exprimând...
Diagramme...examinant...
Používá se pro text pod diagramem
Diagrama...reprezentând...
Diagramme...indiquant...
Používá se pro text pod diagramem