finsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Používá se při popisu vývoje grafu
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Používá se při popisu vývoje grafu
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Používá se, když se graf stabilizuje
Această imagine conţine...
Tässä kuvassa näkyy...
Používá se při popisu obrázku
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Forma graficului demonstrează că...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figura...reprezintă...
Kaavio ... edustaa...
Používá se pro text pod diagramem
Figura...arătând...
Kuva ... näyttää...
Používá se pro text pod diagramem
Diagrama...exprimând...
Kaavio ... tarkastelee...
Používá se pro text pod diagramem
Diagrama...reprezentând...
Kaavio ... esittää...
Používá se pro text pod diagramem