čínsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Používá se při popisu vývoje grafu
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Používá se při popisu vývoje grafu
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
图表显示在...水平下保持稳定
Používá se, když se graf stabilizuje
Această imagine conţine...
图片中包含...
Používá se při popisu obrázku
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
图表表明...,因此得出...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Forma graficului demonstrează că...
图表的变化表明...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
因此,该图表可以用来预测...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figura...reprezintă...
数字...代表...
Používá se pro text pod diagramem
Figura...arătând...
数字...表示...
Používá se pro text pod diagramem
Diagrama...exprimând...
示图...表示...
Používá se pro text pod diagramem
Diagrama...reprezentând...
示图...描绘...
Používá se pro text pod diagramem