anglicky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Používá se při popisu vývoje grafu
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Používá se při popisu vývoje grafu
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
The graphs show a plateau at the level of…
Používá se, když se graf stabilizuje
Această imagine conţine...
Within the picture is contained…
Používá se při popisu obrázku
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
This diagram represents…and therefore shows that…
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Forma graficului demonstrează că...
The shape of the graph demonstrates that…
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
The graph can thus be used to predict…
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figura...reprezintă...
Figure…representing…
Používá se pro text pod diagramem
Figura...arătând...
Figure…showing…
Používá se pro text pod diagramem
Diagrama...exprimând...
Diagram…examining…
Používá se pro text pod diagramem
Diagrama...reprezentând...
Diagram…depicting…
Používá se pro text pod diagramem