švédsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Používá se při popisu vývoje grafu
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Používá se při popisu vývoje grafu
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Používá se, když se graf stabilizuje
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Bilden visar ...
Používá se při popisu obrázku
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Formen på diagrammet visar på att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Figur ... respresenterar ...
Používá se pro text pod diagramem
Το σχήμα... δείχνει...
Figur ... visar ...
Používá se pro text pod diagramem
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagram ... undersöker ...
Používá se pro text pod diagramem
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagram ... skildrar ...
Používá se pro text pod diagramem