dánsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Používá se při popisu vývoje grafu
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Používá se při popisu vývoje grafu
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Používá se, když se graf stabilizuje
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Billedet indeholder...
Používá se při popisu obrázku
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Grafens facon demonstrerer at...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Figur... repræsenterer...
Používá se pro text pod diagramem
Το σχήμα... δείχνει...
Figur... viser...
Používá se pro text pod diagramem
Το διάγραμμα... διερευνά...
Diagram... undersøger...
Používá se pro text pod diagramem
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Diagram... skildrer...
Používá se pro text pod diagramem