čínsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Používá se při popisu vývoje grafu
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Používá se při popisu vývoje grafu
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
图表显示在...水平下保持稳定
Používá se, když se graf stabilizuje
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
图片中包含...
Používá se při popisu obrázku
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
图表表明...,因此得出...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
图表的变化表明...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
因此,该图表可以用来预测...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
数字...代表...
Používá se pro text pod diagramem
Το σχήμα... δείχνει...
数字...表示...
Používá se pro text pod diagramem
Το διάγραμμα... διερευνά...
示图...表示...
Používá se pro text pod diagramem
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
示图...描绘...
Používá se pro text pod diagramem