polsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Používá se při popisu vývoje grafu
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Používá se při popisu vývoje grafu
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Používá se, když se graf stabilizuje
A figura contém...
Rysunek zawiera...
Používá se při popisu obrázku
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
A forma do diagrama demonstra que...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figura...representando...
Rysunek... przedstawia...
Používá se pro text pod diagramem
Figura...mostrando...
Rysunek... pokazuje...
Používá se pro text pod diagramem
Diagrama...examinando...
Diagram...bada...
Používá se pro text pod diagramem
Diagrama...representando...
Diagram... zobrazowuje...
Používá se pro text pod diagramem