česky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Používá se při popisu vývoje grafu
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Používá se při popisu vývoje grafu
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Používá se, když se graf stabilizuje
A figura contém...
V obrázku je obsažen(a)...
Používá se při popisu obrázku
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
A forma do diagrama demonstra que...
Tvar grafu ukazuje, že...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figura...representando...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Používá se pro text pod diagramem
Figura...mostrando...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Používá se pro text pod diagramem
Diagrama...examinando...
Diagram... zkoumá...
Používá se pro text pod diagramem
Diagrama...representando...
Diagram... znázorňuje
Používá se pro text pod diagramem