arabsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Používá se při popisu vývoje grafu
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Používá se při popisu vývoje grafu
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Používá se, když se graf stabilizuje
A figura contém...
تحتوي الصورةُ على...
Používá se při popisu obrázku
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
A forma do diagrama demonstra que...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Figura...representando...
الشكل... يمثل...
Používá se pro text pod diagramem
Figura...mostrando...
الشكل... يبيّن...
Používá se pro text pod diagramem
Diagrama...examinando...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Používá se pro text pod diagramem
Diagrama...representando...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Používá se pro text pod diagramem