turecky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Používá se při popisu vývoje grafu
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Používá se při popisu vývoje grafu
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Používá se, když se graf stabilizuje
Rysunek zawiera...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Používá se při popisu obrázku
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Z kształtu wykresu wynika, że...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Rysunek... przedstawia...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Používá se pro text pod diagramem
Rysunek... pokazuje...
... figürü ...'i gösteriyor.
Používá se pro text pod diagramem
Diagram...bada...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... zobrazowuje...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Používá se pro text pod diagramem