portugalsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Používá se při popisu vývoje grafu
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Používá se při popisu vývoje grafu
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Používá se, když se graf stabilizuje
Rysunek zawiera...
A figura contém...
Používá se při popisu obrázku
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Z kształtu wykresu wynika, że...
A forma do diagrama demonstra que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Rysunek... przedstawia...
Figura...representando...
Používá se pro text pod diagramem
Rysunek... pokazuje...
Figura...mostrando...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram...bada...
Diagrama...examinando...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... zobrazowuje...
Diagrama...representando...
Používá se pro text pod diagramem