japonsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Používá se při popisu vývoje grafu
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Používá se při popisu vývoje grafu
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Používá se, když se graf stabilizuje
Rysunek zawiera...
画像は・・・・を含んでいる。
Používá se při popisu obrázku
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Z kształtu wykresu wynika, że...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Rysunek... przedstawia...
図・・・・は・・・・を表しています。
Používá se pro text pod diagramem
Rysunek... pokazuje...
図・・・・は・・・・を表している。
Používá se pro text pod diagramem
Diagram...bada...
図・・・・は・・・・を説明している。
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... zobrazowuje...
図・・・・は・・・・を示している。
Používá se pro text pod diagramem