francouzsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Používá se při popisu vývoje grafu
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Používá se při popisu vývoje grafu
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Používá se, když se graf stabilizuje
Rysunek zawiera...
L'image contient...
Používá se při popisu obrázku
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Z kształtu wykresu wynika, że...
La forme du graphique démontre que...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Rysunek... przedstawia...
Figure...représentant...
Používá se pro text pod diagramem
Rysunek... pokazuje...
Figure...montrant...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram...bada...
Diagramme...examinant...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... zobrazowuje...
Diagramme...indiquant...
Používá se pro text pod diagramem