esperantsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Používá se při popisu vývoje grafu
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Používá se při popisu vývoje grafu
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Používá se, když se graf stabilizuje
Rysunek zawiera...
La bildo montras...
Používá se při popisu obrázku
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Z kształtu wykresu wynika, że...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Rysunek... przedstawia...
Figuro... reprezente...
Používá se pro text pod diagramem
Rysunek... pokazuje...
Figuro... montrante...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram...bada...
Diagramo... ekzamenante...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... zobrazowuje...
Diagramo... prezente...
Používá se pro text pod diagramem