česky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Používá se při popisu vývoje grafu
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Používá se při popisu vývoje grafu
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Používá se, když se graf stabilizuje
Rysunek zawiera...
V obrázku je obsažen(a)...
Používá se při popisu obrázku
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Z kształtu wykresu wynika, że...
Tvar grafu ukazuje, že...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Rysunek... przedstawia...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Používá se pro text pod diagramem
Rysunek... pokazuje...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram...bada...
Diagram... zkoumá...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram... zobrazowuje...
Diagram... znázorňuje
Používá se pro text pod diagramem