rusky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Používá se při popisu vývoje grafu
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Používá se při popisu vývoje grafu
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Графики изображают прямую на уровне...
Používá se, když se graf stabilizuje
De afbeelding bevat ...
На рисунке мы можем увидеть...
Používá se při popisu obrázku
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Форма графика показывает, что...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
... обозначает
Používá se pro text pod diagramem
Afbeelding ... toont ...
... обозначает
Používá se pro text pod diagramem
Diagram ... onderzoekt ...
Диаграмма... рассматривает...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram ... beschrijft ...
Диаграмма... изображает...
Používá se pro text pod diagramem