rumunsky | Fráze - Akademický | Grafy, obrázky a schémata

Obsah | Začátek | Tělo práce | Statistika | Grafy, obrázky a schémata | Závěr | Citace | Zkratky

Grafy, obrázky a schémata - Popis

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Používá se při popisu vývoje grafu
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Používá se při popisu vývoje grafu
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Používá se, když se graf stabilizuje
De afbeelding bevat ...
Această imagine conţine...
Používá se při popisu obrázku
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Používá se při popisu informací v diagramu

Grafy, obrázky a schémata - Interpretace

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Forma graficului demonstrează că...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Používá se pro hlubší interpretaci diagramu a následné vysvětlení
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Používá se při předpokládání budoucí tendencí grafu
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Používá se, pokud existuje několik způsobů, jak daný graf vysvětlit

Grafy, obrázky a schémata - Legenda

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figura...reprezintă...
Používá se pro text pod diagramem
Afbeelding ... toont ...
Figura...arătând...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram ... onderzoekt ...
Diagrama...exprimând...
Používá se pro text pod diagramem
Diagram ... beschrijft ...
Diagrama...reprezentând...
Používá se pro text pod diagramem